2021 - 2023

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı (Rektör Vekili)

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, 2021 - 2023 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmıştır. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Canlı daha önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (Eylül 2017-Ağustos 2021) ve İşletme Enstitüsü Direktörlüğü (Şubat 2018-Ağustos 2021; Mart 2010-Şubat 2016) görevlerinde bulunmuştur.
Araştırma alanları tüketicilerin markalara ve kurum imajına ilişkin bilgi alması, yorumlaması ve kullanması süreçlerinin incelenmesi (tüketici-marka ilişkileri, marka işbirlikleri, marka genişletme, marka iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk) ve müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik üzerine olan Prof. Dr. Canlı, doktorasını 1997 yılında New York Universitesi, Stern İşletme Okulu’ndan almış, Koç Üniversitesine katılmadan önce Michigan Üniversitesi Ross İşletme Okulu’nda öğretim üyeliği yapmıştır.
Yazdığı bilimsel makaleler alanında en önemli bilimsel dergilerde yayımlanan Prof. Dr. Canlı üretkenliği ve araştırmalarının kalitesi nedeniyle uluslararası ödüllere layık görülmüş ve Michigan Üniversitesi’nde sürekli kadroya (tenure) alınmıştır. Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology ve International Journal of Research in Marketing’de Yardımcı Editörlük yapmış olan Prof. Dr. Canlı, Journal of Marketing, Journal of International Marketing, Journal of Consumer Psychology, Journal of Academy of Marketing Science ve International Journal of Research in Marketing’de yayın kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

2009 - 2021

Prof. Dr. Umran S. İnan

Prof. Dr. Umran S. İnan, 2009-2021 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. 2009-2021 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Umran S. İnan, aynı zamanda Mütevelli Heyeti Danışman Üyesi olarak üniversitenin yönetimine katkıda bulundu.
Prof. Dr. Umran S. İnan, 1972’de lisans, 1973’te yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Prof. Dr. İnan, 1977’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği dalında Stanford Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi’ndeki akademik hayatı boyunca jeofizik, yakın uzay, iyonosfer ve atmosfer fiziği, radyasyon kuşakları, elektromanyetik dalga-temel parçacık etkileşimi ve çok düşük frekanslı radyo bilimi alanlarında çalışmalar yaptı; şimdiye kadar 60 doktora öğrencisi mezun etti. Prof. Dr. İnan’ın Stanford Üniversitesi’ndeki araştırma grubu uzun yıllar Antarktika dahil olmak üzere yedi kıtada kırktan fazla yerde ve aynı zamanda da Dünya yörüngesindeki çeşitli uydularda gözlemler yaptı. Bu çalışmaların bir kısmı halen ABD’nin diğer üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan eski doktora öğrencileri tarafından yürütülüyor.
Prof. Dr. İnan Amerikan Jeofizik Birliği, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ve Amerikan Fizik Kurumu’nun “Fellow” rütbeli üyesidir ve Uluslararası Radyobilim Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2010’da Türkiye Bilimler Akademisi Üyeliği’ne seçilen Prof. Dr. Umran İnan’ın çalışmaları sebebiyle Antarktika’daki bir dağ “İnan Tepesi” olarak isimlendirilmiştir. Prof. Dr. Umran S. İnan, 1998’de Stanford Üniversitesi tarafından verilen Tau Beta Pi Ödülü, 2007’de Allan V. Cox Madalyası’nı, ABD Antarktika Servis Madalyası’nı, 2008 yılında URSI ve Royal Society tarafından verilen Appleton Ödülü’nü, 2010 yılında TÜBİTAK Özel Ödülü’nü ve 2020’de İran Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı’nın verdiği Mustafa Ödülü’nü almıştır.
Profesör İnan, aynı zamanda 2023 yılında Amerikan Jeofizik Birliği tarafından verilen John Adam Fleming Madalyasına layık görülmüştür.

2001 - 2009

Prof. Dr. Attila Aşkar

Prof. Dr. Attila Aşkar 2001-09 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. 1961 yılında İstanbul Saint-Joesph Fransız Lisesi’nden mezun olan Prof. Dr. Aşkar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1966 yılında inşaat mühendisliği yüksek lisans, 1969’da ABD Princeton Üniversitesi’nden doktora diplomasını aldı ve doktora sonrası araştırmacı olarak Brown Üniversitesi’ne girdi. 1971 yılında Türkiye’ye döndükten sonra bir süre TÜBİTAK’ta çalıştı ve bu kurumda bir doktora dersi verdi. 1972 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Bu üniversitede Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Üniversite Senato Üyesi ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi olarak görev yaptı. Princeton ve Paris VI üniversitelerinde, Göttingen’deki Max-Planck Enstitüsü’nde ve Stockholm’deki İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’nde konuk profesör olarak bulundu. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde görev yapan Prof. Aşkar, öğretim üyeliğinin yanı sıra Fen Fakültesi ile İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı (1993-98) ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (1998-2001) görevlerini de yürütmüştür.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Kültür Bakanlığı Bilgi Çağı Ödülü’nün sahibi olan Prof. Dr. Aşkar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK üyesidir. Methods in Applied Algebra and Analysis (1981) ve Lattice Dynamical Foundations of Continuum Theories of Solids (1986) başlıklı iki matematik kitabı ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 100’e yakın makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, matematikte kendi adıyla anılan “Aşkar Teoremi”ni geliştirmiştir.

1993 - 2001

Seha Tiniç

Prof. Dr. Seha Tiniç 1993-2001 yılları arasında Koç Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. Lisans öğrenimi gördüğü Robert Kolej Yüksek Kısmı (bugün Boğaziçi Üniversitesi) İş İdaresi Bölümü’nden 1964 yılında mezun olan Prof. Dr. Tiniç, lisansüstü eğitimini ABD’de Tulsa Üniversitesi’nde tamamladı, 1966-67’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1970’te ABD’de Cornell Üniversitesi’nden işletme dalında doktora derecesini aldı. Kanada’da Alberta Üniversitesi’nde doçent (1970-73) ve profesör olarak (1973-85) görev yaptı. ABD’de Dartmouth Koleji (1976/77) ve Kanada’da British Columbia Üniversitesi’nde (1978/79) konuk profesör olarak ders verdi. 1985-93 yılları arasında Texas Üniversitesi İş İdaresi Okulu’nda çalışan Prof. Dr. Tiniç Koç Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına katkıda bulundu.
Amerikan Finans Derneği, Batı Finans Derneği (Başkan, 1984/85), Amerikan Ekonomi Derneği ve Finans Yönetim Derneği gibi mesleki kuruluşların üyesi olan Prof. Dr. Tiniç’in finans alanındaki 30’u aşkın makalesine ek olarak Investing in Securities: An Efficient Markets Approach (1979) ve Solutions Manual for Investing in Securities: An Efficient Markets Approach (1979; Richard R. West’le birlikte) başlıklı kitapları yayımlanmıştır.

1990 - 1993

Kurucu Rektör Tamer Şahinbaş

Tamer Şahinbaş 1994-96 döneminde Koç Holding’i temsilen Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti üyeliği yapmıştır. Tarsus Amerikan Koleji’ni bitiren (1958) Şahinbaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde lisans öğreniminin ardından 1965 yılında aynı fakülteden yüksek lisans derecesini aldı. 1965-67 arasında Danimarka’da karayolu köprü mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra 1970-72 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalıştı.
1972 yılında Koç Holding şirketlerinden Aygaz AŞ’de planlama müdürü olarak çalışmaya başlayan Şahinbaş, 1979’da planlama koordinatörü olarak Koç Holding’e geçti. 1981-90 arasında Koza İnşaat AŞ genel müdürlüğü, 1990-92 arasında ise Koç Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerinde bulundu. 1993’te Koç Holding İnsan Kaynakları Başkanı olan Şahinbaş, 2000 yılında bu görevinden emekli oldu. Halen Ramerica Inc. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.